Zastosowanie Design for Manufacturing and Assembly w procesie produkcji – analiza korzyści i zagrożeń.

18 kwietnia 2023 0 Przez Admin

Wstęp

Rozdział 1
Innowacja jako element procesów gospodarczych

1.1. Pojęcie innowacji………..6
1.2. Źródła innowacji………..7
1.3. Typy innowacji………..12
1.4. Proces innowacyjny………..13
1.5. Wprowadzanie innowacji………..17

Rozdział 2
Problematyka procesu produkcyjnego

2.1. Istota procesów produkcyjnych………..22
2.2. Elementy i struktura procesu produkcyjnego………..27
2.3. Klasyfikacja procesów produkcyjnych………..34
2.4. Typy i metody organizacji procesów produkcji………..40

Rozdział 3
Koncepcja Lean Manufactuting jako innowacja

3.1. Pojęcie i geneza Lean Manufacturing………..46
3.2. Narzędzia Lean Manufacturing………..49
3.3. Korzyści wdrożenia Lean Manufacturing………..56
3.4. Bariery wdrożenia Lean Manufacturing……….. 57

Rozdział 4
Zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie produkcyjnym

4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………..59
4.2. Struktura asortymentowa produkcji………..61
4.3. Identyfikacja problemów………..66
4.4. Sugerowane rozwiązania………..68

Podsumowanie………..71
Bibliografia………..73
Spis tabel i rysunków………..80