Tag: lekkim

Rewalidacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w świetle literatury przedmiotu i obowiązujących przepisów 1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej i opis zaburzenia według DSM IV…….. 3 1.2 Specyfika rozwoju osobowościowego dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim ……..6 1.3 Funkcjonowanie jednostki w sferze procesów orientacyjnych, intelektualnych i…

Studium indywidualnego przypadku uczennicy szkoły zawodowej specjalnej klasy II upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim – lat 18.

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I. Założenia psychologiczno – pedagogiczne studium indywidualnego przypadku jednostki upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim 1.1. Istota upośledzenia umysłowego………. 6 1.2. Kryteria klasyfikacji odchyleń od normy………. 8 1.3. Przyczyny upośledzenia umysłowego………. 12 1.4. Przystosowanie społeczne jednostki upośledzonej umysłowo w procesie rewalidacji ……….15 Rozdział II. Problematyka badawcza na tle…

Poczucie integracji społecznej w Ośrodku Szkolno- wychowawczym młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział 1. Analiza przedmiotu badań w literaturze……… 4 1.1. Pojęcie integracji społecznej w kontekście niepełnosprawności intelektualnej……… 4 1.2. Rola rodziny w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie……… 13 1.3. Rola szkoły w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie……… 18 1.4. Społeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim…………

Osoba z niepełnosprawnością intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Niepełnosprawność intelektualna w literaturze przedmiotu 1.1. Definicje: normy intelektualnej, upośledzenia umysłowego, niepełnosprawności intelektualnej 1.2. Etiologia upośledzenia umysłowego 1.3. Typologie i klasyfikacje upośledzenia umysłowego 1.4. Diagnozowanie upośledzenia umysłowego 1.5. Zaburzenia współwystępujące z upośledzeniem umysłowym Rozdział II. Rozwój psychospołeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 2.1. Rozwój sensoryczny…

Rodzina i przedszkole z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim.

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział 1. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim 1.1 Wyjaśnienie terminu niepełnosprawność………. 6 1.2 Upośledzenie umysłowe, jego rodzaje, przyczyny………. 7 1.3 Rodzina jako grupa społeczna, jej funkcje, rodzaje i zadania ……….10 1.4 Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, wspomaganie rozwoju………. 15 Rozdział 2. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie 2.1…

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sposoby eliminowania ich w świetle narracji nauczycieli

Przez administrator

Spis treści Wstęp ………..7 Rozdział 1. Agresja w świetle literatury 1.1. Definiowanie agresji przegląd stanowisk ………..9 1.2. Rodzaje agresji ………..10 1.3. Rola wybranych czynników w genezie agresji dzieci i młodzieży ……….. 12 1.3.1. Endogenne uwarunkowania agresji……….. 13 1.3.2. Egzogenne uwarunkowania agresji ……….. 17 1.4. Agresja i jej uwarunkowania u osób…

Trudności edukacyjne i wychowawcze dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w szkole 1.1. Szkoła jako środowisko edukacyjne i wychowawcze………4 1.2. Problemy obecności dziecka niepełnosprawnego w szkole………10 1.3. Potrzeby edukacyjne dziecka niepełnosprawnego………12 1.4. Problemy wychowawcze dziecka niepełnosprawnego………16 1.5. Założenia pedagogiczne i psychologiczne pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie………19 1.6. Formy i sposoby…

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Niepełnosprawność intelektualna w świetle rozważań teoretycznych 1.1 Pojęcie upośledzenia umysłowego 1.2 Ewolucja myśli o upośledzeniu umysłowym 1.3 Etiologia i fenomenologia upośledzenia umysłowego 1.4 Społeczne funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym 1.5 Pojęcie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim Rozdział II Seksualność osób z upośledzeniem umysłowym 2.1 Wyjaśnienie pojęcia seksualność…

Postawy rodziców wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Pojęcie i charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej 1.1 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnych 1.2 Klasyfikacja i rodzaje niepełnosprawności intelektualnej 1.3. Modele niepełnosprawności Rozdział 2 Rola i zadania rodziny w procesie wychowania dziecka 2.1 Pojęcie rodziny i teoria funkcji rodziny oraz ich klasyfikacja 2.2 Modele funkcjonowania rodzin – zadanie szczególne środowiska 2.3…

Współpraca rodziny ze szkołą w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zjawisko upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim 1.1. Specyfika rozwoju dziecka z upośledzeniem w stopniu lekkim 1.2. Rozwój biologiczny 1.3. Rozwój psychiczny 1.4. Strefa emocjonalna dziecka z upośledzeniem w stopniu lekkim Rozdział 2 Rola środowisk wychowawczych w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim 2.1. Rodzina,…

Osoba z niepelnosprawnoscia intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Niepelnosprawnosc intelektualna w literaturze przedmiotu 1.1. Definicje: normy intelektualnej, uposledzenia umyslowego, niepełnosprawności intelektualnej 1.2. Etiologia uposledzenia umyslowego 1.3. Typologie i klasyfikacje uposledzenia umyslowego 1.4. Diagnozowanie uposledzenia umyslowego 1.5. Zaburzenia wspólwystepujace z uposledzeniem umyslowym Rozdział II. Rozwój psychospoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim 2.1. Rozwój sensoryczny…