Stymulowanie rozwoju plastycznego u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem wybranych technik malarskich

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Rozwój przez twórczość

1.1. Malarstwo, jako forma aktywności twórczej
1.1.1. Historia malarstwa
1.1.2. Charakterystyka malarstwa
1.1.3. Malarstwo abstrakcyjne


Rozdział II
Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

2.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
2.1.1. Rozwój psychofizyczny
2.1.2. Rozwój społeczny
2.1.3. Rozwój emocjonalny
2.2. Rozwój plastyczny dziecka w wieku przedszkolnym
2.3. Etapy rozwoju twórczości plastycznej u dziecka


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy badawcze
3.3. Metoda badań, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Badana grupa


Rozdział IV
Badania własne. Stymulowanie rozwoju plastycznego dzieci

4.1. Program działań plastycznych
4.2. Prace plastyczne dzieci
4.3. Wnioski z badań

Zakończenie
Aneks