Kategoria: Public Relations

Prace z dziedziny Public Relations . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rola jakosci obslugi w budowaniu lojalnosci klienta

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Obsluga klienta jako podstawa relacji z klientem 1.1. Pojecie i istota obslugi 1.2. Jakosc obslugi klienta a zadowolenie 1.3. Zarzadzanie relacjami z klientami jako zródlo sukcesu firmy 1.4. Konsumencka natura strategii firmy Rozdzial 2 Wybrane aspekty lojalnosci klienta 2.1. Pojecie i istota lojalnosci 2.2. Typologia lojalnosci klientów…

Kreowanie marki dóbr luksusowych w branzy mody na przykladzie Hermès

Przez administrator

Wstęp ………..4 1. Kreowanie marki – zagadnienia teoretyczne 1.1. Definicja i składniki strategii marketingowej ……….. 6 1.2. Definicje i funkcje marki ……….. 9 1.3. Proces kreowania marki ……….. 11 2. Rynek dóbr luksusowych i mody 2.1. Definicja pojęcia luksusu ……….. 15 2.2. Rynek dóbr luksusowych ……….. 19 2.3. Specyfika rynku…

Rola mediów społecznościowych w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez pokolenie Y.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu 1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej 1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych Rozdział 2 Proces podejmowania decyzji konsumenckich w ujęciu teoretycznym 2.1. Istota i…

Chatterboty jako nowoczesne narzędzie komunikacji marketingowej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Komunikacja marketingowa – ujęcie teoretyczne 1.1. Definicja pojęcia 1.2. Istota procesu komunikacyjnego 1.3. Komunikacja marketingowa a promocja 1.5. Komunikacja formalna i nieformalna 1.6. Fazy rozwoju komunikacji marketingowej 1.7. Promotion-mix 1.8. Skuteczność komunikacji marketingowej 1.9. Modele komunikacji marketingowej Rozdział 2. Chatterboty jako narzędzie marketingu internetowego 2.1. Komunikacja marketingowa…

Etyka w reklamie jako determinant kształtowania świadomości konsumenckiej u młodzieży

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Reklama jako część marketingu firmy 1.1. Istota marketingu 1.2. Produkt oraz jego dystrybucja 1.3. Reklama jako część promocji – jej definicje, funkcje, cele 1.4. Stosowanie mechanizmów psychologicznych w reklamie 1.5. Formy reklamy oraz wykorzystanie mediów do celów reklamy 1.5.1. Reklama telewizyjna 1.5.2. Reklama radiowa 1.5.3. Reklama w…

Komunikacja wizualna w projektowaniu wizerunku marki na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Część teoretyczna 1.2 Wizerunek 1.4 Identyfikacja wizualna 1.5 Reklama wizualna Rozdział 2 Charakterystyka marki XYZ 2.1 Historia marki 2.2 Tożsamość i aksjologia marki 2.3 Identyfikacja wizualna marki – wstęp Rozdział 3 Analiza komunikatów wizualnych marki XYZ 3.1 Metodologia 3.2 Analiza przedstawień audiowizualnych marki 3.3 Analiza materiałów graficznych…

Rola marketingu internetowego w komunikacji przedsiębiorstwa na przykładzie dealera samochodowego

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty wykorzystania marketingu w przedsiębiorstwie 1.1. Sieć internet i jej istotne cechy………. 4 1.2. Pojęcia marketingu i marketingu internetowego………. 8 1.3. Metody i narzędzia komunikacji marketingowej ……….14 Rozdział 2 Działania promocyjne w internecie 2.1. Strona internetowa i reklamy w wyszukiwarkach ……….20 2.2. Mailingi i social media…

Wybrane aspekty oddziaływania reklamy telewizyjnej na dzieci

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Aspekty teoretyczne reklamy 1. Geneza reklamy ………..6 2. Funkcje i cele reklamy……….. 8 3. Charakterystyka i zasady jakimi powinna się kierować reklama……….. 11 4. Rodzaje reklamy……….. 15 Rozdział II Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci 1. Skala oglądalności przez dzieci reklam telewizyjnych……….. 22 2. Konsekwencje jakie niosą…

Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku 1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5 1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10 1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16 1.4. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego……….. 20 Rozdział II…

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdaiał I Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie  1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom……….. 7 1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie……….. 15 1.2.1.Działania marketingowe jako wyraz działań…

Przejawy manipulacji w środkach masowego przekazu

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki mass mediów 1.1. Definicja mass mediów i komunikowania masowego……… 4 1.2. Historia mass mediów ………7 1.3. Charakterystyka współczesnych środków masowego przekazu……… 11 Rozdział 2 Manipulacja w mass mediach 2.1. Definicja manipulacji………15 2.2. Mass media a manipulacja ………17 2.3. Techniki manipulacji w mass mediach……… 19…

Reklama internetowa w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Reklama i promocja w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia związane z reklamą………. 7 1.2. Rodzaje reklamy ……….11 1.3. Strategia reklamy ……….14 Rozdział 2 Reklama internetowa na tle reklamy tradycyjnej. 2.1. Rola Internetu we współczesnym świecie ……….19 2.2. Reklama tradycyjna a reklama w Internecie ……….22 2.3. Postrzeganie…

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojęcie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki 3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych 4.Strategie finansowania majatku…

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdział II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojęcie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej Rozdział III Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw…

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i…

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4 narodowej 1. Istota i podzial przedsiebiorstw 2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarczym kraju Rozdział II Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22 1. Istota i zasady rachunkowosci 2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich przedsiebiorstw Rozdział III Ksiega…

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego

Przez administrator

Wstęp………….2 Rozdział I Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3 1.1 Finansowanie wlasne 1.1.1. Zysk zatrzymany 1.1.2. Amortyzacja 1.1.3. Fundusz zapasowy 1.1.4. Akcje 1.2 Koszt kapitału wlasnego 1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków 1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych. 1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji uprzywilejowanych. 1.3…

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdział II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju Rozdział III Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji…

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. 1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej. 1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego. 1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych. 1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych. 1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów…

Rachunkowość zarzadcza

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2…

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej

Przez administrator

Rozdział I Pojęcie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej 1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej. 2. Pojęcie kapitału zakladowego 3. Funkcje kapitału zakladowego Rozdział II Pojęcie i struktura kapitału zakladowego 1. Pokrycie kapitału zakladowego A. Pojęcie i rodzaje wkladów 2. Struktura kapitału zakladowego A. Pojęcie akcji B. Wartość akcji C. Umorzenie akcji…

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdział…

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego 1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego 1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego 1.3 Klasyfikacja środków trwalych 1.4 Środki trwale w budowie 1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego 1.6 Istota i metody wyceny wartosci rzeczowego majatku trwalego 1.7 Rodzaje wartosci rzeczowego majatku…

Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6 1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej 1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych 1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych Rozdział II. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………33 2.1 Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi…

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojęcie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdział II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ewidencja rozrachunków z…