Oddziaływanie rodziny dziecka na jego osiągnięcia szkolne

30 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………… 4

Rozdział I
Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze

1.1 Pojęcie rodziny i współczesne kierunki przemian w jej funkcjonowaniu……….5
1.2 Podstawowe funkcje rodziny…………13
1.3 Typologia rodziny…………16
1.4 Postawy rodzicielskie…………19

Rozdział II
Uwarunkowania osiągnięć uczniów

2.1 Pojęcia osiągnięć i niepowodzeń szkolnych…………25
2.2 Powodzenia i niepowodzenia szkolne…………27
2.3 Przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne osiągnięć szkolnych…………30

Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1 Przedmiot i cel badań…………35
3.2 Problemy i hipotezy badawcze…………36
3.3 Metody, techniki, narzędzia badawcze…………40
3.4 Opis przebiegu badań…………40

Rozdział IV
Wpływ rodziny na osiągnięcia szkolne uczniów w świetle badań własnych…………41

Podsumowanie i wnioski…………53
Literatura…………55
Netologia…………59
Załączniki…………60