Kategoria: Nieruchomości

Prace z dziedziny Nieruchomosci . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe

Przez administrator

Wstep ………. 5 Rozdzial I Specyfika inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe 1.1. Pojecie nieruchomosci mieszkaniowej jako przedmiotu inwestycji ………. 7 1.2. Formy inwestowania w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 13 1.3. Inwestorzy na rynku mieszkaniowym ………. 17 1.3.1. Fundusze inwestycyjne i emerytalne ………. 17 1.3.2. Wyspecjalizowane firmy z sektora asset management ………. 19…

Inwestycje w rynek nieruchomości

Przez administrator

1. Wstęp 2. Podstawy związane z nieruchomościami I. Nieruchomości na rynku – pojęcie i rodzaje II. Cechy rynku nieruchomości i jego funkcje. III. Definicja i podział rynku IV. Specyfika rynku nieruchomości, podmioty występujące na nim. 3. Specyfika nieruchomości jako obiektu inwestycyjnego I. Rynek nieruchomości w odniesieniu do gospodarki. II. Zalety…

Nieruchomość jako obiekt obrotu rynkowego

Przez administrator

1. Pojęcie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomości 2. Podmioty działające na rynku nieruchomości 3. Popyt, podaż oraz ceny rynkowe 4. Fazy rozwoju rynku nieruchomości 5. Specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdział III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016…

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdział III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015…

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8 1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8 1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego 11 1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego……… 14 1.4. Elementy prawa rzeczowego………19 Rozdział 2. Wycena rynkowa nieruchomosci………28 2.1. Źródła…

Zarządzanie nieruchomościami.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5 1.1. Licencja zawodowa………5 1.2. Umowa o zarządzanie………10 1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18 1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31 Rozdział II Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36 Plan zarządzania nieruchomoscia………43 Zakończenie………66 Bibliografia………68

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen 1.1. Pojęcie i funkcje cen ………..5 1.2. Rodzaje cen ………..11 1.3. Polityka kształtowania cen ………..13 1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17 1.5. Cena a wartosc……….. 22 Rozdział II. Rynek nieruchomosci i jego struktura 2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego…

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp ………. 5 Rozdział 1.Cel pracy, zakres i metodyka 1.1 Zakres merytoryczny ………. 7 1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8 Rozdział 2. Przeglad literatury ………. 9 Rozdział 3. Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci 3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18 3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19 3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem…

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział I. Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje rynku nieruchomosci 2.4 Pośrednik…

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Historia I.I Bytom……… 6 I.II Gliwice ………9 I.III Siemianowice slaskie……… 11 I.IV Wnioski……… 12 Rozdział II Rynek nieruchomosci Rozdział III Analiza rynku lokalnego III.I Prognoza popytu ………19 III.I.1 Bytom ………20 III.I.2 Gliwice ………28 III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31 III.I.4 Wnioski ………34 III.II Prognoza podazy ………39 III.II.1 Bytom ………39…

Wycena nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp………..3 Czesc I Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5 Rozdział 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci Rozdział 2. Przedmiot szacowania……….. 6 2.1. Mienie 2.2. Prawa rzeczowe 2.3. Prawa zobowiazaniowe Rozdział 3. Cele szacowania………..12 3.1. Podzial celów na grupy 3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych Rozdział 4. Nieruchomości………..20 4.1. Charakterystyka nieruchomosci 4.2. Rodzaje nieruchomosci…

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Kształtowanie…

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie.

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojęcie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdział II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE 2.1. Mienie komunalne……….. 14 2.2.…

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Cechy rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje i podmioty rynku nieruchomosci 2.4…

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6 1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6 1.3. Podstawowe parametry projektu………11 1.4. Cykl rozwoju projektu………12 1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13 1.4.2. Faza inwestycyjna………16 1.4.3. Faza operacyjna………16 Rozdział 2. Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18 2.1. Pojęcie otoczenia i jego elementy……….18 2.1.1. Elementy Makrootoczenia………20 2.1.2..…

Wpływ czynników 'wewnetrznych’ i 'zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4 1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne 1.2. Definicje rynku nieruchomosci 1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci 1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci Rozdział 2. Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12 2.1. Definicje i charakterystyka podstawowych rodzajów wartosci 2.2. Wartość ekonomiczna a cena…

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna.

Przez administrator

Wstęp ……….5 1.1. Podstawa formalna opracowania planu. 1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5 1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5 1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6 1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8 1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 9 Rozdział 1.Podstawowe informacje o nieruchomosci. 2.1. Stan…

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ)

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka nieruchomosci 1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7 1.2. Rynek nieruchomosci………13 1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15 1.3.1. Budynki i budowle………17 1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19 Rozdział 2. Specyfika działalności oddziału gospodarowania nieruchomosciami 2.1. Zadania i zakres działania…

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4 1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny 1.2. Struktura wlasnosciowa 1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci 1.4. Lokalizacja szczególowa 1.5. Parametry techniczne budynków 1.6. Stan techniczny budynków 1.7. Charakterystyka nieruchomosci 1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci 1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci 1.10. Okreslenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych…

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdział III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-20008…

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

Przez administrator

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdział I Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Okolicznosci powstania ustawy………6 2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8 Rozdział II Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Zakres podmiotowy. 1.1.…

Zarządzanie nieruchomościami podmiotu gospodarczego w aspekcie jego struktury, funkcji i pozycji rynkowej (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego).

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Nieruchomości-zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka nieruchomosci-ich podzial z uwzglednieniem nieruchomosci biurowych 2. Zarządzanie nieruchomosciami. Zarzadca nieruchomosci Rozdział II Zarządzanie oraz nabywanie praw do nieruchomosci 1. Zarządzanie nieruchomosciami podmiotu gospodarczego przez osoby nalezace do personelu firmy 2. Praktyczny przebieg procesu nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do prowadzenia działalności wlasnej…

Przekształcenie dzialek rolnych na cele inwestycyjne wraz ze studium przypadku przeksztalcen w powiecie bedzinskim w latach 2005-2010.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1. Najwazniejsze zagadnienia dotyczace nieruchomosci. 2. Pojęcie gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z 1995 roku. 3. Definicyjne zagadnienia ochrony gruntów rolnych. 4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych. 5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział II 1.…

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Istota rynku nieruchomosci 1.1. Pojęcie rynku nieruchomosci………..7 1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9 1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13 Rozdział 2 Pośrednik na rynku nieruchomosci 2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21 2.2. Działalność pośrednika w praktyce………..26 2.3. Uprawnienia pośrednika do prowadzenia działalności zawodowej………..33 Rozdział 3…